Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau powołana została do życia w maju 1990 roku, aby wspomagać finansowo Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu w realizacji jego zadań statutowych. Główne cele działalności Fundacji to:

 • pomoc w zachowaniu, utrzymaniu i konserwacji obiektów, dokumentów i archiwaliów byłego obozu zagłady Auschwitz,
 • finansowe wspieranie działalności badawczej, edukacyjnej i wydawniczej Muzeum oraz twórczości poświęconej tematyce obozowej,
 • współpracę z krajowymi i zagranicznymi środowiskami i instytucjami zainteresowanymi kultywowaniem pamięci o ofiarach KL Auschwitz.

W ciągu pierwszych  20 lat swego istnienia Fundacja wsparła różne działania Muzeum i Miejsca Pamięci Auschwitz kwotą w wysokości prawie 19 mln złotych, w tym:

 • ok. 5,5 mln zł przeznaczone zostało na konserwację muzealiów i archiwaliów, remonty obiektów Muzeum oraz pielęgnację zieleni,
 • ok. 10 mln zł na publikacje upowszechniające wiedzę na temat historii obozu Auschwitz,
 • ok. 1 mln zł na działalność edukacyjną prowadzoną przez Muzeum,
 • ok. 1 mln zł na wyposażenie Muzeum (komputery, drukarki, skanery, mikroskopy, kosiarki, pługi odśnieżające, odkurzacze do liści).

Przez ostatnie 10 lat Fundacja wspierała róznorodne działania Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau i Miejsce Pamięci Auschwitz w wysokości prawie 10 mln złotych, w tym:

 

Fundacja oprócz podstwowego działania statutowego jakim jest  wspieranie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau i Miejsca Pamięci Auschwitz wspiera, dotuje, współfinansuje czy wręcz finansuje wiele działań różnych podmiotów, takich jak:

 •   Miedzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświecimiu
 •   Wyznaniowa Gmina Żydowska w Bielsku-Białej
 •   Paweł Warchoł 
 •   Fundacja -Hospicjum - Pomnik Miastu Oświecim
 •   Centrum Żydowskie w Oświecimiu
 •   Jerzy Klistała
 •   Grzegorz Gajewski - reżyser 
 •   Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem
 •   Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu   
 •   Centrum św. Maksymiliana w Harmężach

 

 

  

 

Publikacje wydane dzięki finansowemu wsparciu Fundacji

Przeglądaj publikacje