Zarząd

Robert Płaczek – Prezes Zarządu Fundacji

Wanda Witek-Malicka – Wiceprezes Zarządu Fundacji

Piotr  Kućka – Wiceprezes Zarządu Fundacji

Zbigniew Bartuś  – Członek Zarządu Fundacji

Jacek Lachendro Członek Zarządu Fundacji