Zarząd

Jadwiga Pinderska Lech– Prezes Zarządu Fundacji

Robert Płaczek – Wiceprezes Zarządu Fundacji

Piotr  Kućka – Wiceprezes Zarządu Fundacji

Zbigniew Bartuś  – Członek Zarządu Fundacji

Jacek Lachendro Członek Zarządu Fundacji