Głosy Pamięci

Głosy Pamięci – wydawana dzięki pomocy finansowej Fundacji seria publikacji o charakterze edukacyjnym poświęcona różnym zagadnieniom związanym z historią KL Auschwitz. Każdy tom oprócz naukowego artykułu omawiającego dany temat zawiera również wybór materiałów źródłowych, które mogą ułatwić przyswojenie tematu. Każda część tłumaczona jest na również na język angielski.

 

Dotychczas z serii ukazały się: 

Głosy Pamięci  1. Ewakuacja, likwidacja i wyzwolenie KL Auschwitz

Voices of Memory 1. The Evacuation, Liquidation, and Liberation of Auschwitz

Głosy Pamięci  2. Zbrodnicza medycyna. Eksperymenty medyczne w KL Auschwitz

Voices of Memory 2. Medical Crimes. The Experiments in Auschwitz 

Głosy Pamięci  3. Zbrodnicza medycyna. Szpitale w KL Auschwitz

Voices of Memory 3. Medical Crimes. The Hospitals in Auschwitz 

Głosy Pamięci  4. Kary w KL Auschwitz

Voices of Memory 4. Punishment in Auschwitz

Głosy Pamięci 5. Kobiety ciężarne i dzieci urodzone w KL Auschwitz

Voices of Memory 5. Pregnant Women and Children Born in Auschwitz 

łosy Pamięci 6. Krematoria i komory gazowe Auschwitz