Dotacje MZS

 

               

 

Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2021”

„Witnessing Auschwitz. Living here"

DOFINANSOWANIE

82 750 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

82 750 zł

 

Projekt realizowany we współpracy z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz University of British Columbia w Vancouver.

 

 

 

15 grudnia zakończyła się realizacja projektu „Witnessing Auschwitz. Living here” realizowanego przez Fundację Pamięci Ofiar Auschwitz - Birkenau, w którym partnerem było Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz University of British Columbia w Vancouver.

Projekt został w całości sfinansowany przez  Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2021”

 

W ramach realizowanych działań został opracowany podręcznik akademicki dla odbiorcy anglojęzycznego „Auschwitz: History, Place and People. An Academic Guide to the Camp Complex”, w którym znalazło się kilkanaście artykułów autorstwa głównie pracowników Centrum Badań Miejsca Pamięci, ale także Wydawnictwa i Projektów Edukacyjnych oraz pracowników naukowych UBC. Stanowią one przegląd najważniejszych zagadnień z zakresu historii byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i ośrodka zagłady Auschwitz oraz poruszają temat misji edukacyjnej Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, zachowania i rozpowszechniania głosu Świadków historii w publikacjach Muzeum czy pamięci o tym tragicznym miejscu i jego Ofiarach.

 

Publikacji, przygotowanej w formie papierowej i w formie e-book’a, towarzyszy strona internetowa, na której zamieszczone zostały dodatkowe materiały edukacyjne z zakresu historii Auschwitz opracowane w większości przez studentów UBC, którzy pracowali z badaczami i edukatorami Miejsca Pamięci Auschwitz podczas seminariów „Witnessing Auschwitz”, organizowanych przez wiele lat przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście we współpracy z UBC.

https://auschwitzacademicguide.arts.ubc.ca/

 

 

Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2021”