Ludzie Dobrej Woli

Ludzie Dobrej Woli. Księga Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej niosących pomoc więźniom KL Auschwitz - w całosci sfinansowana przez Fundację publikacja poświęcona ponad  1200 mieszkańcom Ziemi Oświęcimskiej i okolic, którzy w czasie okupacji niemieckiej w latach 1940-1945 z narażeniem życia nieśli pomoc więźniom obozu koncentracyjnego Auschwitz. Bogato ilustrowana z wyborem grypsów obozowych, powojennych relacji i wspomnień więźniów oraz uczestników akcji pomocy. W przygotowaniu wersja niemiecka publikacji.

 Okładka