Księgi Pamięci

Księgi Pamięci – w całości finansowna przez Fundację seria wydawnicza przedstawiająca losy Polaków deportowanych w latach 1940-1944 do KL Auschwitz z poszczególnych dystryktów, na jakie podzielona została okupowana Polska. Pierwsza część ukazała się w 2000, ostatnia w 2009 roku. W dotychczas opublikowanych czterech częściach znajdują się wykazy obejmujące prawie 70 tysięcy obywateli polskich, którzy stali się więźniami Auschwitz. Opracowaniu naukowemu towarzyszy zawsze bogaty archiwalny materiał ilustracyjny i wykazy imienne więźniów.

Dotychczas ukazały się:

Księga  Pamięci. Transporty Polaków z Warszawy do KL Auschwitz 1940-1944 (rok wyd. 2000)

Księga  Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa i innych miejscowości Polski południowej 1940-1944 (rok wyd. 2002)

Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia i innych miejscowości Kielecczyzny 1940-1944 (rok wyd. 2006)

Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Lublina i innych miejscowości Lubelszczyzny 1940-1944 (rok wyd. 2009)