Działalność

Ważniejsze projekty Muzeum Auschwitz zrealizowane dzięki pomocy finansowej Fundacji

1) Konserwacja obiektów poobozowych

1992

 • Baraki byłego obozu kobiecego. Foto: Paweł Sawickispoinowanie ścian baraków murowanych na terenie byłego obozu kobiecego w  Birkenau
 • oczyszczenie dwóch zbiorników podziemnych w oczyszczalni ścieków na terenie byłego obozu Birkenau

1993

 • Ogrodzenie byłego obozu Birkenau. Foto: Paweł Sawickiopracowanie technologii konserwacji słupów ogrodzeniowych oraz znajdujących się w posiadaniu Muzeum przedmiotów należących do ofiar KL Auschwitz
 • wykonanie instalacji odgromowej w baraku drewnianym
 • prace konserwatorsko-remontowe w barakach drewnianych na terenie byłego obozu kwarantanny w Birkenau
 • czyszczenie i remont zbiorników podziemnych nr 4 i 5 na terenie byłego obozu Birkenau
 • Fragment oczyszczalni ścieków na terenie byłego obozu Birkenau. Foto: Marek Kocjanpompowanie wody, czyszczenie i remont zbiorników podziemnych obozowej oczyszczalni ścieków na terenie byłego obozu Birkenau 
 • remont konserwatorski stolarki okiennej i drzwiowej w barakach murowanych na terenie byłego obozu kobiecego w Birkenau
 • konserwacja obrysów i wzmocnieniu kominów w pozostałościach po barakach na terenie byłego obozu dla Żydówek deportowanych z Węgier
 • Baraki drewniane na odcinku byłego obozu kwarantanny w Birkenau. Foto: Paweł Sawickiwzmocnienie trzonów kominów i czyszczenie posadzek w baraku murowanym
 • remont dwudziestu dwuskrzydłowych wrót barakowych na odcinku obozu kwarantanny w Birkenau
 • uzupełnienie ubytków i zabezpieczenie konserwatorskie bloku więźniarskiego nr 3 na terenie byłego obozu Auschwitz I 

1994

 • Były obóz Birkenau. Wieża wartownicza. Foto: Marek Kocjanremont konserwatorski wieży wartowniczej w Birkenau 
 • konserwacja drzwi w barakach na terenie byłego obozu kobiecego w Birkenau
 • konserwacja obrysów i wzmocnienie kominów w pozostałościach po barakach więźniarskich na terenie byłego obozu męskiego oraz obozu rodzinnego dla Romów na terenie Birkenau
 • remont stolarki okiennej i drzwiowej w bloku nr 7 na terenie byłego obozu Auschwitz I
 • remont konserwatorski budynku przyjęć nowo przybyłych więźniów
 • remont konserwatorski i malowanie więźby dachowej w bloku nr 24 na terenie Auschwitz I
 • remont konserwatorski baraku drewnianego
 • Były obóz Birkenau. Prycze więźniarskie. Foto: Marek Kocjankonserwacja prycz poobozowych z baraków więźniarskich na terenie obozu kwarantanny dla mężczyzn w Birkenau
 • oczyszczenie około 40 obrysów po barakach na terenie byłego obozu Birkenau
 • wykonanie 1721 m.b. sieci hydrantowej na terenie na terenie byłego obozu Birkenau jako ochrony przeciwpożarowej dla obiektów poobozowych 

1995

 • Były obóz Auschwitz I. Bloki więźniarskie. Foto: Marek Kocjanremont konserwatorski baraków drewnianych w Birkenau
 • remont konserwatorski budynków ośmiu więźniarskich bloków mieszkalnych w Auschwitz I
 • remont konserwatorski stolarki w bloku nr 12 w Auschwitz I
 • remont konserwatorski dachu bloku nr 4 w Auschwitz I
 • czyszczenie i konserwacja obrysów baraków na odcinku byłego obozu rodzinnego dla Romów w Birkenau
 • remont konserwatorski  letniego domku w byłym ogrodzie komendanta obozu Rudolfa Hoessa
 • Były obóz Birkenau. Pozostałości po tzw. familijnym obozie cygańskim. Foto: Marek Kocjanremont konserwatorski drzwi wejściowych do baraków  murowanych na terenie byłego obozu kobiecego w Birkenau
 • docieplenie stropu wraz z impregnacją więźby dachowej w  bloku nr 24 w Auschwitz I
 • konserwacja sieci elektrycznej na terenie Birkenau

1996

 • Instalacja odgromowa w barakach  murowanych na terenie byłego obozu kobiecego w Birkenau. Foto: Marek Kocjanmalowanie ścian, sufitów wraz z remontem konserwatorskim stolarki drzwiowej w bloku nr 25 w Auschwitz I
 • założenie instalacji odgromowej w barakach  murowanych na terenie byłego obozu kobiecego w Birkenau
 • remont posadzek oraz remont węzłów sanitarnych w  więźniarskich nr 19 i 25 w Auschwitz I

 1997

 • konserwacja i patynowanie rzeźby gipsowej Trzy Kobiety
 • remont konserwatorski budynku kuchni obozowej w Auschwitz I
 • remont kominów i dachów w barakach drewnianych w Birkenau
 • remont baraków murowanych uszkodzonych przez wichurę
 • sporządzenie dokumentacji i przeprowadzenie remontu konserwatorskiego I piętra bloku więźniarskiego nr 13 w Auschwitz I
 • remont konserwatorski tzw. baraku dziecięcego na terenie byłego obozu Birkenau

1998

 • remont konserwatorski baraku murowanego w Birkenau
 • spoinowanie i hydrofobizacja ścian bloku więźniarskiego nr 25 w Auschwitz I

1999

 • dokumentacja projektowa instalacji grzewczej I piętra  bloku nr 13 w Auschwitz I
 • konserwacja zbiorników wody i filtrów

2000

 • opracowanie projektu, remont i wyposażenie sali  wykładowej przeznaczonej na spotkania z byłymi więźniami i działalność edukacyjną
 • sprawdzenie czujników przeciwpożarowych

2002

 • wykonanie prac konserwatorskich oraz wymiana instalacji odgromowej w baraku drewnianym w Birkenau 

2003

 • remont konserwatorski bloku więźniarskim nr 3 na terenie Auschwitz I
 • remont i wykonanie nowej akustyki w sali kinowej przeznaczonej dla odwiedzających oraz  dla uczestników działań edukacyjnych

2004

 • remont konserwatorski bloku więźniarskiego nr 18 na terenie Auschwitz I

2005

 • konserwacja baraku nr 8 na terenie byłego obozu kwarantanny w Birkenau 
 • zakup historycznych wagonów kolejowych i ich renowacja

2006

 • remont konserwatorski baraku nr 6 na terenie byłego obozu kwarantanny w Birkenau
 • wymiana instalacji odgromowej na odcinku BII kwarantanny w Birkenau
 • wzmocnienie konstrukcji kominów i ścianek przyległych oraz wykonanie zabezpieczeń konserwatorskich kominów, ścianek i tynków w obrysach baraków na terenie byłego obozu przeznaczonego dla Żydówek  deportowanych z Węgier; wykonanie dokumentacji badań archeologicznych przeprowadzonych na terenie odcinka BIb w Birkenau

2007

 • remont konserwatorski baraków nr 4 i 5 na terenie byłego obozu kwarantanny w Birkenau 

2008

 • zabezpieczenie konstrukcji 6 kominów baraków oraz remont opasek wokół baraków nr 6, 7 i 8 na terenie byłego obozu kwarantanny w Birkenau. Konstrukcyjne zabezpieczenie kominów i ścianek przyległych w pozostałościach po barakach na terenie byłego obozu szpitalnego dla mężczyzn w Birkenau
 • impregnacja ognioochronna baraku nr 4 na terenie byłego obozu kwarantanny w Birkenau

2) Konserwacja muzealiów i archiwaliów

1993-2009

 • konserwacja ok. 40 tys. sztuk negatywów zdjęć byłych więźniów (tzw. styków), polegająca na oczyszczeniu i wykonaniu duplikatów  

1994

 • konserwacja 113 koszy wiklinowych, 77 sztuk drewniaków, dwóch tablic obozowych i rzeźby drewnianej

1995

 • dezynsekcja mebli obozowych oraz konserwacja 134 grafik i obrazów ze zbiorów muzealnych

1996

 • zakup kamery do mikrofilmowania
 • zakup systemu alarmowego do budynku archiwum Muzeum
 • zakup komputerów

1997

 • zakup sklejarki ultradźwiękowej do mikrofilmów

1998

 • wykonanie kserokopii z mikrofilmów zawierających dokumentację KL Auschwitz przechowywaną w archiwum w Moskwie

2001

 • zakup osuszaczy do pomieszczeń Działu Zbiorów

2001-2002

 • opracowanie technologii konserwacji poobozowych szczoteczek do zębów

2005

 • zakup mikroskopu RESTAURO wraz z wyposażeniem dla pracowni konserwatorskiej
 • zakup specjalistycznego odkurzacza do centralnego systemu oczyszczania obiektów w pracowni konserwatorskiej

2007

 • zakup mikroskopu NIKON z wyposażeniem dla pracowni konserwatorskiej

2009

 • sfinansowanie zakupu serwera do Repozytorium Cyfrowego

2010

 •  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego   wpłata  środków własnych na realizację zadania  „ Repozytorium cyfrowe”

2011

 •  konserwacja kilkudziesięciu tysięcy butów, stanowiących obecnie część kolekcji działu zbiorów Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Buty te należały do osób deportowanych w czasie II wojny światowej przez niemieckich nazistów do obozu koncentracyjnego Auschwitz - większość z ich właścicieli nie przeżyła wojny.  

 

3) W latach 1993 do 2012r. Fundacja finansuje wydatki związane z pielęgnacją zieleni na prawie 200 hektarach znajdujących się pod opieką Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.  

 

4) Inne działania na recz Miejsca pamięci Auschwitz