2015

Sprawozdanie merytoryczne

z działalności Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau za rok 2015

 

1.Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau ma swoją siedzibę w Oświęcimiu,

   ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim.

 

   Adres e-mailowy : kontakt@fundacja-pamieci-auschwitz.pl

2. Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000056503 w dniu 31-05-1990 r.

3. Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau  otrzymała numer identyfikacyjny REGON 

P-070404535

4. Z dniem 18-06-2014 r Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego, co potwierdza wpis KRS nr 0000056503

5. W skład Rady Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau wchodzą:

 - Józef Musioł

Prezydent

- Kazimierz Albin

Wiceprezydent 

- Stefan Wilkanowicz

Wiceprezydent 

- Ks. prof. Waldemar Chrostowski

Członek

- prof. Stanisław Krajewski

Członek

- prof. Bohdan Rymaszewski

Członek

- Jerzy Wróblewski

Członek

- dr Wojciech Płosa

Członek

- dr Krzysztof Antończyk

Członek

- Leszek Szuster                                              

Członek

 

6. Zarząd Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau tworzą :

  - Krystyna Oleksy

Prezes

-  Jadwiga Pinderska - Lech

Wiceprezes

-  Piotr Michał Kućka

Wiceprezes

-  Teresa Zbrzeska

Członek

-  Zbigniew Bartuś

Członek

 

7. Statutowe cele Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau:

Celem Fundacji jest kultywowanie i upowszechnianie  pamięci o ofiarach zbrodni hitlerowskiego ludobójstwa, dokonanych w trakcie II wojny światowej na terenach obozów koncentracyjnych, a w szczególności w KL Auschwitz,  poprzez wspieranie misji  Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

 

 

 

8. Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau realizowała w 2015 r. cele statutowe w ramach niżej opisanych projektów:

a/ Ogólny koszt wsparcia MCEAH to 167.151,22 PLN

-  Studia podyplomowe „Totalitaryzm – Nazizm – Holokaust” - 34 osób

- Projekt edukacyjny dla Aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  w Krakowie – 26 osób

- Ogólnopolska Konferencja w ramach projektu „Oblicza Sprawiedliwości”   (współpraca

   z MDSM) - 140 osób
-  Międzynarodowy projekt edukacyjny „Reprezentacje Holokaustu” (współpraca z    IPN

   i  Pamatnik Terezin) -  25 osób
 - Jednodniowe konferencje tematyczne i sesje edukacyjne dla młodzieży i  dorosłych, w tym

   upamiętnienie 75 rocznicy przywiezienia pierwszego transportu  więźniów politycznych –

   480 osób

- trzydniowe warsztaty metodyczne dla nauczycieli polskich, pedagogów i trenerów

  specjalizujących się w tematyce nauczanie o Auschwitz i Holokauście ( współpraca z

  WCIES) – 38 osób
-  International Summer Academy ( angielska i niemiecka) - 40 osób
-  Projekt "Trudne - proste słowa”  dla  osób niepełnosprawnych intelektualnie

    - 711  osób
-  Projekt "Auschwitz - Historia - Edukacja obywatelska" dla więziennictwa, policji

   oraz wojska – 3 818 osób
-  Seminarium dla polskich i czeskich nauczycieli realizowane we współpracy z

   Pamatnik Terezin - 15 osób
-  Kurs ABC relacji chrześcijańsko i polsko-żydowskich (współpraca z MSZ i UPJPII)

   46 osób
- kontynuacja projektów z lat ubiegłych dla uczniów i młodzieży   akademickiej  

  (UO ,UP, UJ, Woroneż, Łambinowice) – 300 osób

  w tym

- Metodyka Oprowadzania -  37.897,22 PLN

- E-learning : 5.251,00 PLN

- Dotacja bezpośrednia 79.203,00 PLN

 

b/ Archiwum PMA-B -  26.824,50 PLN

c/ Repozytorium Cyfrowe PMA-B -  111.000,00 PLN.

      d/ Globalna konserwacja  -   8.593,59 PLN

e/ Zbiory  - 17.001,00 PLN

f/ Działalność wydawnicza w 2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

Książki i inne wydawnictwa  wydane w 2015 r

 

 

DRUKARNIA

TYTUŁ

WERSJA JĘZYKOWA

ILOŚĆ

CENA ZAKUPU

WARTOŚĆ/KOSZT

EKODRUK M.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca zbiorowa

Auschwitz od A do Z

angielska

500 szt.

16.900,00 PLN

M.Deselearse I nigdy oskarżony nie miał wyrzutów sumienia

angielska

800 szt.

2.419,23 PLN

H.Birenbaum

Nadzieja umiera ostatnia

 

polska

angielska

włoska

francuska

500 szt.

500 szt.

1 000 szt.

3 000 szt.

4.970,00 PLN

4.480,00 PLN

12.420,00 PLN

5.640,00 PLN

razem

 

27.510,00 PLN

P. Cywiński  Zagłada w pamięci więźniów Sonderkommando

polska

500 szt.

6.900,00 PLN

T. Sobolewicz

Wytrzymałem więc jestem.

włoska

1 000 szt.

13.800,00 PLN

Autor zbiorowy Auschwitz. Nazistowski obóz śmierci

niemiecka

1 000 szt.

17.280,00 PLN

H. Niwińska

Drogi mojego życia. Wspomnienia skrzypaczki z Birkenau.

włoska

polska

1 000 szt.

500 szt.

11.480,00 PLN

6.900,00 PLN

 

razem

 

18.380,00 PLN

P. Cywiński Początki Auschwitz w pamięci pierwszego transportu polskich więźniów politycznych

polska

800 szt.

8.244,00 PLN

K. Smoleń

Informator Auschwitz-Birkenau

rosyjska

węgierska

hiszpańska

włoska

niemiecka

szwedzka

japońska

czeska

portugalska

francuska

niderlandzka

5 000 szt.

2 000 szt.

6 600 szt.

6 250 szt.

4 250 szt.

2 100 szt.

3 100 szt.

2 000 szt.

4 000 szt.

5 500 szt.

7 200 szt.

5.680,00 PLN

2.100,00 PLN

7.073,00 PLN

6.562,50 PLN

4.462,50 PLN

2.205,00 PLN

2.852,00 PLN

2.100,00 PLN

4.240,00 PLN

5.445,00 PLN

7.385,00 PLN

razem

 

50.105,00 PLN

P. Cywiński

Auschwitz po wyzwoleniu

polska

500 szt.

25.570,00 PLN

B. Bartnikowski

Dzieciństwo w pasiakach.

włoska

1 000 szt.

7.400,00 PLN

Auschwitz-Birkenau. Miejsce

w którym stoisz

angielska

1 000 szt.

14.680,00 PLN

Pocztówki kolorowe

 

20 000 szt.

2.000,00 PLN

RAZEM EKODRUK

 

 

211.188,23 PLN

ZET

K. Smoleń

 Informator Auschwitz-Birkenau

angielska

polska

6 150 szt.

5 000 szt.

7.380,00 PLN

7.200,00 PLN

RAZEM ZET

 

 

14.580,00 PLN

DRUKARNIA AKCYDENSOWA

Autor Zbiorowy

Auschwitz w oczach SS

francuska

1 000 szt.

13.000,00 PLN

B. Bartnikowski

Dzieciństwo w pasiakach.

polska

500 szt.

4.250,00 PLN

RAZEM DRUKARNIA AKCYDENSOWA

 

 

17.250,00 PLN

BIAŁY KRUK

A. Bujaka T. Świebocka Auschwitz. Rezydencja Śmierci

Album

hiszpańska

angielska

włoska

francuska

polska

niemiecka

węgierska

szwedzka

875 szt.

1 550 szt.

1 200 szt.

925 szt.

150 szt.

625 szt.

300 szt.

550 szt.

36.312,50 PLN

64.325,00 PLN

49.800,00 PLN

38.387,50 PLN

6.225,00 PLN

26.975,00 PLN

12.450,00 PLN

22.825,00 PLN

RAZEM BIAŁY KRUK

 

 

257.300,00 PLN

PLATAN

F.Piper Głosy Pamięci nr 9. Żydzi w KL Auschwitz

polska

1 000 szt.

32.000,00 PLN

RAZEM PLATAN

 

 

32.000,00 PLN

 

H. Niwińska

Drogi mojego życia. Wspomnienia skrzypaczki z Birkenau.

niemiecka

1 000 szt.

18.470,00 PLN

RAZEM LEGRA

 

 

18.470,00 PLN

La Compagnia del Libro Nove

Roberto Olla Dziewczyna, która marzyła o czekoladzie

włoska

100 szt.

2.419,23 PLN

RAZEM LA COMPAGNIA DEL 

 

 

2.419,23 PLN

TCHU

K. Żywulska Przeżyłam Oświęcim

angielska

rosyjska

polska

francuska

500 szt.

160 szt.

320 szt.

300 szt.

9.400,00 PLN

3.008,00 PLN

6.016,00 PLN

5.640,00 PLN

RAZEM DRUKARNIA TCHU

 

 

24.064,00 PLN

GRAFIKON

Auschwitz-Birkenau. Historia i teraźniejszość - folder

francuska

polska

grecka

włoska

niemiecka

hiszpańska

węgierska

holenderska

1 500 szt.

1 050 szt.

1 050 szt.

1 050 szt.

1 050 szt.

950 szt.

1 000 szt.

500 szt.

7.500,00 PLN

4.410,00 PLN

4.410,00 PLN

4.410,00 PLN

4.410,00 PLN

3.990,00 PLN

4.200,00 PLN

3.300,00 PLN

RAZEM GRAFIKON

 

 

36.630,00 PLN

ALNUS

Auschwitz-Birkenau. Historia i teraźniejszość - folder

angielska

500 szt.

3.050,00 PLN

RAZEM ALNUS

 

 

3.050.00 PLN

E&B BOOKS

Sybille Steinbacher

Auschwitz: A History

angielska

200 szt.

4.800,00 PLN

Elie Wiesel Noc.

angielska

200 szt.

4.800,00 PLN

T. Borowski

Proszę państwa do gazu.

 

angielska

200 szt.

4.800,00 PLN

RAZEM E&M BOOKS

 

 

14.400,00 PLN

BCOCD ASBI

DVD W imieniu Führera

niderlandzka

 

50 szt.

100 szt.

2.198,46 PLN

4.178,00 PLN

Cyganie pod panowaniem swastyki

niderlandzka

50 szt.

3.257,01 PLN

RAZEM BCOCD ASBI

 

 

9.633,47 PLN

EPO

W imieniu Führera

niderlandzka

200 szt.

7.826,18 PLN

RAZEM EPO

 

 

7.826,18 PLN

DIGIT FILM

DVD Z kronik Auschwitz

 

330 szt.

8.600,00 PLN

RAZEM DIGIT FILM

 

 

8.600,00 PLN

VOOR EEN GLIMLACH

DVD Ma Bister

 

100 szt.

4.448,33 PLN

RAZEM VOOR EEN GLIMLACH

 

 

4.448,33 PLN

 

J.Bielecki Kto ratuje jedno życie

polska

600 szt.

13.710,00 PLN

 

RAZEM Zakład Poligraficzny MK

 

 

13.710,00 PLN

HALINA BIRENBAUM

DVD Nadzieja umiera ostatnia

ang/niem/

hebr

310 szt.

9.396,00 PLN

RAZEM H. BIRENBAUM

 

 

9.396,00 PLN

 

P. Cywiński, Emilewicz Katalog Zbiorów

angielska

400 szt.

48.880,00 PLN

RAZEM SKLENIARZ

 

 

48.800,00 PLN

 

SUMA

 

 

733.765,44 PLN

 

Koszty pozostałe związane wydawnictwami :

Informator Auschwitz-Birkenau

Lidia  Foryciarz

prawa autorskie

950,00 PLN

Monika Skupińska 

prawa autorskie

500,00 PLN

Marek Kinowski   

prawa autorskie

500,00 PLN

 

Razem

1.950,00 PLN

 

Pocztówki kolorowe

Wydawnictwo ZET   

przekazanie  praw autorskich

1.600,00 PLN

 

Głosy pamięci. Polacy w KL Auschwitz

Franciszek Pipier          

prawa autorskie

534,00 PLN

 

Głosy Pamięci. Żydzi w KL Auschwitz. Wer. polska

Olek Aleksejczuk

skład

3.670,00 PLN

 

 

IN EXTREMIS. Moje wspomnienia z Auschwitz. J.Widera 

Jerzy Widera

prawa autorskie

270,00 PLN

 

Drogi mojego życia. Wspomnienia skrzypaczki       z Birkenau. H Niwińska - wer, niemiecka

Helena Niwińska

honorarium

4.900,00 PLN

Mariusz Banachowicz

projekt okładki

350,00 PLN

Izabela Witowska

skład

720,00 PLN

 

Razem

5.970,00 PLN

 

Czy nie miał Pan wyrzutów sumienia ? Życie Rudolfa Hössa komendanta KL Auschwitz i kwestia jego odpowiedzialności przed Bogiem i ludźmi

Manfred Deselears

prawa autorskie – w.ang. 

582,45 PLN

Manfred Deselears

prawa autorskie – w.niem. 

338,25 PLN

Manfred Deselears

prawa autorskie – w. pol. 

193,05 PLN

 

Razem

1.113,75 PLN

 

 

 

Głosy pamięci. Zbrodnia medycyna eksperymenty medyczne w KL Auschwitz   wer. polska

Olek Aleksejczuk

skład

1.860,00 PLN

ALNUS

druk

7.200,00 PLN

 

Razem

9.060,00 PLN

 

Głosy Pamięci. Żydzi w KL Auschwitz.  wer. angielska

Olek Aleksejczuk

skład

4.416,00 PLN

Brand William

tłumaczenie

30.634,00 PLN

Kłos Beata

korekta

2.058,00 PLN

PLATAN

druk

15.000,00 PLN

 

Razem

52.108,00 PLN

 

 

„ Oficerowie Wojska Polskiego w KL Auschwitz 1940-1944”.

Jerzy Dębski

honorarium

21.978,00 PLN

Joanna Przybyła

redakcja, korekta

2.280,00 PLN

Gabriela Nikliborc

redakcja, korekta

2.040,00 PLN

 

Razem

26.298,00 PLN

 

 

Przekazane dotacje

 

Stowarzyszenie Wszechnica

druk „Martyrologium mieszkańców ziemi Cieszyńskiej”  Tom V-Jerzy Klistała

                   3.000,00 PLN

Karczma „Zaborzanka”

Wsparcie Straży Muzealnej- spotkanie

1.300,00 PLN

Art.Grawerskie

 J. Czopek

Statuetki - Straż Muzealna

300,98 PLN

Wydawnictwo „RYTM”

Druk książki „Pamięć” G.Łubczyk

2.000,00 PLN

P. Warchoł

Katalog do wystawy

4.000,00 PLN

KAM-BET

Obelisk kamienny –tablica pamiątkowa Mysłowice

  3.100,00 PLN

 

 

 

 

Razem

13.700,98 PLN

 

 

 

9. Jerzy Dębski opracował słownik biograficzny „ Oficerowie Wojska Polskiego w KL Auschwitz 1940-1944”. który czeka na wydanie. Fundacja zapłaciła  Panu Dębskiemu za  przygotowanie sześciu tomów tego wydawnictwa.

Fundacja już po raz piąty wsparła  działalność edytorską Jerzy Klistały w wydaniu „Martyrologium Mieszkańców Ziemi Zaolziańskiej”.

10. Działania Zarządu Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau w roku 2015.

Działania Zarządu poza wsparciem finansowym wcześnie wymienionych przedsięwzięć skupiały się na próbach pozyskiwania środków finansowych na realizację działań statutowych Fundacji. Dotyczyły one poszukiwania sponsorów zarówno krajowych i zagranicznych. W ramach tych działań kontynuowano współpracę z Norddeutscher Rundfunk (NDR) regionalnym publicznym nadawcą radiowo-telewizyjnym, obsługującym północne regiony Niemiec. Strona niemiecka utworzyła stronę internetową, publikowała reportaże realizowane na terenie PMA-B. Programy realizowane przez NDR zawierały zachętę telewidzów do przekazywania datków na konto Fundacji.  Działania były kontynuacją projektu z roku poprzedniego. Stan konta na dzień 31-12-2015 to 53.751,41 EURO

 

Celem działań Zarządu było również  propagowanie wiedzy na temat Auschwitz i Holokaustu jak i promocja wydawnictw finansowanych przez Fundację.

 

11. Dla realizacji celów statutowych Fundacja prowadziła  nieodpłatną działalność pożytku publicznego  a także  dodatkowo prowadziła działalność gospodarczą, dochód  z której w całości przeznaczony jest na działalność pożytku publicznego. Podstawowe źródło przychodu Fundacji to działalność gospodarcza realizowana poprzez zakup  i sprzedaż książek, plakatów, kart pocztowych oraz wydawnictw multimedialnych  związanych tematycznie z misją Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu. W roku 2015 Fundacja nie prowadziła działalności  odpłatnej.

12. Przychody Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau stanowią środki finansowe przeznaczone na działalność statutową otrzymane od darczyńców instytucjonalnych oraz osób fizycznych. W roku 2015 Fundacja uzyskała przychody  poprzez:

  -  darowizny:

 

Fundacja w roku 2015 otrzymała 190.423,65 zł w postaci darowizn w tym 16.620,00 zł od Niemals Vergessen, Hohenstraufung 10, Wien oraz 75.886,00 zł od NDR Media GMBH Hung-Greene-Weg 1, 22529 Hamburg, Niemcy i przeznaczyła je na następujący cel , zgodny ze statutem : „Celem Fundacji jest kultywowanie i upowszechnianie  pamięci o ofiarach zbrodni hitlerowskiego ludobójstwa, dokonanych w trakcie II wojny światowej na terenach obozów koncentracyjnych a w szczególności w KL Auschwitz, poprzez wspieranie misji  Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

 

 1.   Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 

a/  prowadzenie działalności edukacyjnej, badawczej i wydawniczej oraz popieranie kampanii społecznych i twórczości poświęconej tematyce KL Auschwitz, a także związanej z ludobójstwem  dokonanym podczas II wojny światowej i obozami  zagłady,

 

b/  upowszechnianie wiedzy o zbrodniach hitlerowskiego ludobójstwa,  w szczególności popełnionych w KL Auschwitz a także  na terenach innych  niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady,

 

c/ zachowanie, utrzymanie i konserwację obiektów, dokumentów i archiwaliów  pozostałych po obozie KL Auschwitz,

 

d/ działania w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa światowego  w zakresie promowania tematyki Auschwitz i Holokaustu,

 

e/ działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w zakresie promowania tematyki Auschwitz i Holokaustu,

 

f/ wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe organizacji pożytku publicznego,

 szkół, uczelni wyższych, placówek oświatowych, fundacji i stowarzyszeń ( osób prawnych

 i osób  fizycznych) których działalność jest  zbieżna z celami Fundacji,

 

g/ współpracę ze środowiskami i instytucjami  państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, osobami fizycznymi
w  kraju i za granicą, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji,

 

h/ inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej, gromadzenie środków oraz prowadzenie  działalności gospodarczej z przeznaczeniem w całości dochodu  na w/w cele.

 

  - oprocentowanie rachunków bankowych :

  - działalność gospodarcza :

  - inne przychody w tym refundacje :

 

 

13. Koszty bilansowe  Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau w roku 2015 wyniosły

      1.173.757,17 PLN

 

a/ koszty statutowe bez związku z działalnością gospodarczą 350.149,87 PLN w tym :

- materiały : 7.584,70 PLN

- usługi obce ( edukacyjne, hospitacje przewodników  itd.) 319.822,30 PLN :

- podatki VAT nie podlegający odliczeniu od wydatków na cele nie związane z

  działalnością gospodarczą : 7.178,32 PLN

- wynagrodzenia ( prelekcje, wykłady) : 480,00 PLN

- ubezpieczenie społeczne : 23,48 PLN

- amortyzacja : 4,635,24 PLN

- pozostałe koszty operacyjne   : 10.425,83  PLN

 

b/ koszty działalności gospodarczej : 713.040,04 PLN  w tym :

- materiały : 28.704,46 PLN

- usługi obce : 13.61300 PLN

- podatki i opłaty : 1,923,62 PLN

- wynagrodzenia : 1.800,00 PLN

- ubezpieczenie społeczne : 470,43 PLN

     - pozostałe koszty rodzajowe : 484,74 PLN

- wartość sprzedanych towarów : 666.019,79 PLN

- koszt sprzedaży : 24,00 PLN      

 

c/ koszty wspólne ( administracyjne) 105.239,29 PLN, w tym :

- zużycie materiałów : 1.251,01 PLN

- usługi obce : 34.455,94 PLN

- podatki i opłaty : 463,95 PLN

- wynagrodzenia : 51.712,02 PLN

- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia : 10.246,16 PLN

- amortyzacja : 3.954,95 PLN

- pozostałe koszty : 3.155,26 PLN

- koszty odsetek : 17.54 PLN

- ujemne różnice kursowe 2.112,53 PLN

- pozostałe koszty operacyjne : 3,197,90 PLN

 

14.Zatrudnienie
Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau  na koniec 2015 r  zatrudniała jedną osoby na 7/10 etatu, tj. Kierownika Biura. Od czerwca 2014 roku w sprawach księgowych Fundacja korzysta z usług  Kancelarii Rachunkowej AMD z Wadowic. 

Fundacja podpisywała w 2015 r umowy zlecenia i umowy o dzieło. Umowy te dotyczyły sfery działań nieodpłatnych i gospodarczych Fundacji.

 • Liczba osób zatrudnionych w Fundacji:

1 osobę od stycznia do lipca 2015 – ½  etatu

1 osobę od sierpnia do grudnia 2015 – 7/10 etatu

 

15. Członkowie Zarządu Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau w roku 2015

nie otrzymywali wynagrodzenia za pełnienie swoich funkcji.

16. Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau nie udzieliła w 2015 roku żadnych pożyczek.

17. Środki finansowe ulokowane na rachunkach bankowych  i  w kasie na dzień 31.12.2015 r wyniosły:

 • Pekao : 26.498,74 PLN
 • Pekao lokata: 1. 0040 000,00 PLN
 • Uni Credit : 53.751,41 EURO
 • Kasa Fundacji 614,58 PLN

 

18. Fundacja nie nabyła żadnych obligacji, nie objęła udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego.

19. Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau nie nabyła żadnych nieruchomości.

20. Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau   nabyła  środek trwały - wartość

       611,78 PLN.

 

21. Wart. niematerialne i prawne zakupione w 2014r.:  

 

Program antywirusowy        62,43 PLN

Program antywirusowy        86,00 PLN
Licencja RaksSQL           2 220,00 PLN

 

22. Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau wykazuje załączony bilans.

 • Aktywa trwałe: 14.044,70 PLN
 • Aktywa obrotowe:  2.441.337,54 PLN
 • Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:
 • Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ( ujęte w aktywach obrotowych) 805,29 PLN :

 

      w tym:

- podatek od osób fizycznych: 3.025,00 PLN

- zobowiązania wobec ZUS: 6.286,60 PLN

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 24.316,45 PLN

- zobowiązania wobec osób współpracujących: 0,00 PLN

 

 • Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau nie posiada zobowiązań długoterminowych
 • Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau nie posiada rozliczeń międzyokresowych

23. Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau  składa pod nr NIP 549-000-33-61  w Urzędzie Skarbowym w Oświęcimiu następujące deklaracje podatkowe :

 • CIT – 8
 • CIT – 8/0
 • FTI- 1R
 • PIT 8AR
 • PIT 4R
 • PIT 11
 • VAT 7
 • VAT EU

 

24. Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau  nie realizowała żadnych zadań   zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.

25. W okresie sprawozdawczym Zarząd Fundacji podjął uchwałę nr 3/2014 z dnia

 09-07-2015 r.  w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu.

 

26. W 2015 r. w  Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau  nie została przeprowadzona kontrola.