Zarząd

Jadwiga Pinderska-Lech– Prezes Zarządu Fundacji

Robert Płaczek – Wiceprezes Zarządu Fundacji

Piotr  Kućka – Wiceprezes Zarządu Fundacji

Zbigniew Bartuś  – Członek Zarządu Fundacji