Zarząd

Krystyna Oleksy– Prezes Zarządu Fundacji

Jadwiga Pinderska-Lech– Wiceprezes Zarządu Fundacji

Piotr  Kućka – Wiceprezes Zarządu Fundacji

Zbigniew Bartuś  – Członek Zarządu Fundacji