Dotacje MZS

Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2021”

„Witnessing Auschwitz. Living here"

DOFINANSOWANIE

82 750 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

82 750 zł

Projekt realizowany we współpracy z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz University of British Columbia w Vancouver. W ramach projektu przygotowany zostanie podręcznik akademicki przeznaczony dla studentów uczelni wyższych w krajach anglojęzycznych, szczególnie w USA i Kanadzie. Przedmiotem publikacji będą interdyscyplinarne  prace naukowe poświęcone zagadnieniom związanym z historią byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz oraz teksty badaczy i studentów UBC współpracujących z Muzeum Auschwitz-Birkenau. Podręcznik przygotowany będzie w formie tradycyjnej i elektronicznej (ebook), w formacie pozwalającym na umieszczanie jej w bibliotekach i tradycyjnej.  Publikacja zostanie wprowadzona do katalogów uniwersyteckich bibliotek oraz do ich baz danych.

Podręcznikowi towarzyszyć będzie interaktywna strona internetowa, stanowiąca uzupełnienie wspomnianej publikacji, zawierająca materiały edukacyjne i historyczne ułatwiające pracę z poszczególnymi artykułami zawartymi w książce. Na stronie projektu zostaną zamieszczone prezentacje z udziałem studentów kanadyjskich, podcasty historyczne, a także forum dyskusyjne będące okazją do wymiany myśli pomiędzy studentami czy bardziej naukowych konsultacji z pracownikami naukowymi UBC i Muzeum Auschwitz-Birkenau.