Rada

Skład pierwszej Rady Fundacji:

Krystyna Marszałek-Młyńczyk (†  22 XII 2007 r.) – Prezydent Rady Fundacji

Prof. Bogdan Rymaszewski – Wiceprezydent Rady Fundacji

Stefan Wilkanowicz – Wiceprezydent Rady Fundacji

Ks. prof.  Waldemar Chrostowski – Członek Rady Fundacji

Józef Musioł – Członek Rady Fundacji

Stanisław Krajewski – Członek Rady Fundacji

Jerzy Wróblewski – Członek Rady Fundacji

 

Aktualna Rada Fundacji:

Józef Musioł – Prezydent Rady Fundacji

Jerzy Wróblewski– Wiceprezydent Rady Fundacji

Andrzej Kacorzy – Wiceprezydent Rady Fundacji

Stefan Wilkanowicz – Członek Rady Fundacji

Ks. prof.  Waldemar Chrostowski – Członek Rady Fundacji

Krystyna Oleksy – Członek Rady Fundacji

Krzysztof Antończyk – Członek Rady Fundacji

Wojciech Płosa – Członek Rady Fundacji

Leszek Szuster – Członek Rady Fundacji

Kazimierz Albin - Członek Rady Fundacji