Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau powołana została do życia w maju 1990 roku, aby wspomagać finansowo Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu w realizacji jego zadań statutowych. Główne cele działalności Fundacji to:

  • pomoc w zachowaniu, utrzymaniu i konserwacji obiektów, dokumentów i archiwaliów byłego obozu zagłady Auschwitz,
  • finansowe wspieranie działalności badawczej, edukacyjnej i wydawniczej Muzeum oraz twórczości poświęconej tematyce obozowej,
  • współpracę z krajowymi i zagranicznymi środowiskami i instytucjami zainteresowanymi kultywowaniem pamięci o ofiarach KL Auschwitz.

W ciągu 20 lat swego istnienia Fundacja wsparła różne działania Muzeum i Miejsca Pamięci Auschwitz kwotą w wysokości prawie 19 mln złotych, w tym:

  • ok. 5,5 mln zł przeznaczone zostało na konserwację muzealiów i archiwaliów, remonty obiektów Muzeum oraz pielęgnację zieleni,
  • ok. 10 mln zł na publikacje upowszechniające wiedzę na temat historii obozu Auschwitz,
  • ok. 1 mln zł na działalność edukacyjną prowadzoną przez Muzeum,
  • ok. 1 mln zł na wyposażenie Muzeum (komputery, drukarki, skanery, mikroskopy, kosiarki, pługi odśnieżające, odkurzacze do liści).

Publikacje wydane dzięki finansowemu wsparciu Fundacji

Przeglądaj publikacje